Nikon Imaging | 香港 | 亞洲

顧客服務熱線

優質專業是尼康對客戶服務的承諾。尼康特設顧客服務熱線,讓顧客直接聯絡尼康,查詢關於尼康資料。

顧客服務熱線使用指南

致電 2907 1122,選擇所需語言

[1] 廣東話
[2] 英文
[3] 普通話

  • 廣東話及普通話主目錄

  • 顧客服務熱線辦公時間