Nikon Imaging | 香港 | 亞洲

顧客服務中心

尼康香港有限公司
顧客服務中心

香港九龍旺角亞皆老街8號朗豪坊辦公大樓38樓3802室
單擊查看位置
電話: 29071122

辦公時間:
星期一至五: 上午十時至下午七時
星期六: 上午十時至下午五時
星期日及公眾假期: 休息